OOBE podle Roberta Monroe

Úvod Přechod Bránou - víkendový kurz

Víkendový  zážitkový kurz pro všechny zájemce o Hemi-Sync® a astrální cestování

Praha, 24. – 26. listopadu 2017

LOTT, s.r.o., Praha   -  vydavatel bestsellerů celosvětově známého amerického autora Roberta A. Monroe „Daleké cesty“ a „Návrat k pramenům“,  pořádá v Praze základní kurz PŘECHOD BRÁNOU, který je sestaven v duchu celoživotního díla tohoto autora, s využitím jeho patentované metody Hemi-Sync®  - synchronizace mozkových hemisfér za pomoci zvukových obrazců.

Kurz je určen všem, kteří se zajímají o fenomén mimotělesných zážitků (OOBE) a astrálního cestování, které jako jeden z prvních popsal právě Robert Monroe.

 

Výjimečnost kurzů Přechod Bránou je také v tom, že díky objevené a patentované Monroe metodě můžete zažit svou vlastní OOBE (out of body experience - mimotělesné zážitky), osobně nahlédnout do tajuplných „jiných světů“ a naleznout svoje vlastní odpovědi na věčné otázky o uspořádání a smyslů života, místě Člověka, poznat sebe sama jako jedinečnou a ucelenou osobnost – součást většího celku, a osobně se přesvědčit že nejsme ve Vesmíru sami.
Zaniknou strach a obavy z naší nevyhnutelné budoucnosti protože NEZNÁMÉ se promění ve ZNÁMÉ. Mnohé se projasní a vysvětlí, protože na místo pojmů VĚŘÍM a NEVĚŘÍM přijde VÍM.

 

Více o kurzu Přechod Bránou na stránce www.lott.cz/prechod_branou.html 

 

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek je 2.500,-Kč.  Zálohu – 500,- Kč uhraďte převodem na účet nebo složenkou na adresu Lott, s.r.o. Zbývajících 2.000,- Kč je třeba uhradit před zahájením kurzu.

 

Pozvánku s podrobnými informacemi Vám zašleme na vyřádání. Termín 24. - 26. listopadu je poslední. Další kurzy nebudou.


Copyright 2015 - 2018 © tvojezdravi.eu