Vrácení zboží

Vrácení zboží čili odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího upravuje bod 4. Obchodních podmínek

Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14denní zákonné lhůtě

Adresát:
E-shop – www.Tvojezdravi.eu, spol. Lott, s r.o. Petržílkova 2488/50, 158 00 Praha 5
e-mail: lott@tvojezdravi.eu, lott@lott.cz, tel.: 602 958 123

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………........................................…………….......................

Kontaktní údaje kupujícího spotřebitele:

Adresa:……………………..........................................…………………………..………………………………………

Telefon, e-mail: …………………………………………………......................................………............................

Číslo objednávky / Datum převzetí zboží: ………………..……………………......................…………...............…

Číslo dokladu o koupi: …………………………………......................................…………………………….....…...

 

Oznamuji, že využívám svého práva a jednostranně odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: .

.….. ks  název položky:  ………………………………………..………................................................................

.….. ks  název položky:  ………………………………………..………................................................................

.….. ks  název položky:  ………………………………………..………................................................................

.….. ks  název položky:  ………………………………………..………................................................................

.….. ks  název položky:  ………………………………………..………................................................................

(pokud Vám nestačí místo pro seznam vraceného zboží, pokračujte na druhé straně formuláře)
(nepovinné) jednoduchý popis problému u vráceného zboží:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupní cena zboží má být vrácena na bankovní účet číslo:  ................................................ /.................

Datum a podpis: ......................................................................

Adresa vrácení zboží :
Lott, s.r.o.
Petržílkova 2488/50
158 00 Praha 5

Podmínky vrácení: Při vrácení zboží musí být splněné podmínky a postup vrácení uvedené v bodě 4. VOP.
Se zbožím musí být zaslána faktura (paragon) a tento formulář pro vrácení zboží.

Zboží zaslané na dobírku nebude přijato!

Formulář ke stažení v Pdf - formular-na-vraceni-zbozi